Ría de Muros e Noia

Costa sostible

Directrices e criterios de paisaxe e medio ambiente para promotores de proxectos GALP

 

Armeria pungensColaboramos con itc.mensula na elaboración das directrices e criterios de paisaxe e medio ambiente para a «GUIA PARA OS PROMOTORES DO SEO DE FISTERRA RIA DE MUROS-NOIA» do GALP Costa Sostible.

O Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro Seo de Fisterra – Ría de Muros-Noia, Costa Sostible ou, máis sinxelamente, GALP Costa Sostible é o responsable no seu territorio da xestión das axudas do Fondo Europeo Marítimo e da Pesca. É o interlocutor para os promotores locais na súa procura de financiamento para iniciativas de interese económico e social.

Podes descargar a guía nesta ligazón guia-promotores-galp-costa-sostible